【BB來了】大結局三大催淚位 反映真實婚姻就係柴米油鹽

【BB來了】大結局三大催淚位 反映真實婚姻就係柴米油鹽

TVB劇集《BB來了》開播以來贏盡口碑,靠寫實劇情,俘虜一眾港媽!早前大結局中,劇中幾對夫妻伴侶經歷咗廿集風風雨雨之後,亦終於有個了斷!一齊重溫吓,透過主角們嘅經歷,為觀眾帶嚟幾多對婚姻,對家庭嘅反思。

你有咩膠句想分享下?😎