【CL線】有米女友旅行使費全包 世紀賤男:我要中出,你食藥啦

【CL線】有米女友旅行使費全包 世紀賤男:我要中出,你食藥啦

最近,有絲打自爆同男友去旅行,所有使費都由自己支付,因為諗住請拍拖2年的男友到馬來西亞一個海島度假慶祝。但估唔到成個行程換黎無視同冷落都算,仲被賤男友被食藥。

認清賤男

你有咩膠句想分享下?😎