FB變性App大熱 明星惡搞圖合輯

FB變性App大熱 明星惡搞圖合輯

最近呢兩日勁多人玩一個Facebook勁多人玩嘅變性App,不過原來個game唔係Facebook出架,即係你地啲資料已經俾人攞晒啦!你以為唔玩就無事,最弊你啲Fd玩呢,咪一樣樣會俾人攞埋你啲資料!(好似係,除非唔係)

嗱,唔夠膽玩嘅就睇下人地玩完啲變性相笑下算啦!

你有咩膠句想分享下??